Nhằm mang đến những kiến thức và kỹ năng bảo vệ con khỏi xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục, Trường Mầm non IKIDS Montessori tổ chức Hội thảo “Bảo vệ con khỏi xâm hại. Ba mẹ cần làm gì?”. Đây là một cơ hội để các ba mẹ có thể học hỏi và trau đồi kiến thức, hiểu biết để giúp con được hưởng trọn vẹn cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-12Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-11Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-10Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-9Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-8Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-7Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-6Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-5Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-4Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-3Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-2Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-1Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-1818Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-27Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-26Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-25Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-24Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-23Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-22Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-21Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-20Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-19Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-17Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-16Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-15Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-14Hoi-thao-Bao-ve-con-khoi-xam-hai-Ba-me-can-lam-gi-13

 

Nội dung cùng chủ đề: