IKIDS MONTESSORI SCHOOL

Dã ngoại sân bóng Hưng Sơn

Hoạt động dã ngoại tại sân bóng mang đến cho các bạn nhỏ những kiến thức bổ ích cũng như bồi dưỡng những kỹ năng mềm như hợp tác linh hoạt, đoàn kết, chủ...

Bài viết mới

ĐĂNG KÝ THĂM QUAN TRƯỜNG