Đây là bước đầu tiên để phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho phụ huynh.
Phụ huynh xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu vào mẫu dưới đây

  • Thông tin học sinh

  • Thông tin phụ huynh

Nội dung cùng chủ đề: