IKIDS MONTESSORI SCHOOL

Hội đồng cố vấn

Mrs. Sharlet McClurkinGiám đốc TT Huấn luyện giáo viên Washington

 • Huấn luyện viên cao cấp của Trung tâm đào tạo giáo viên Monteesori Quốc tế MTPI.
 • Bà đã chỉ đạo và phát triển nhiều trường Montessori tại các quốc gia Phi-líp-pin, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Mrs. Sharron ReeceGiám đốc TT Huấn luyện giáo viên Washington

 • Huấn luyện viên cao cấp tại Trung tâm huấn luyện viên Washington.
 • Giám đốc chương trình tại Trường Montessori Plus & Trường East Hill (Kent, Washington, Hoa Kỳ).

Mrs. June LeeHuấn luyện viên cao cấp tại TT Huấn luyện giáo viên Washington

 • Bà có nhiều năm kinh nghiệm tại các khóa đào tạo Montessori tại Hoa Kỳ, Kenya, Trung Quốc và Việt Nam.

Mrs. Bùi Thị BìnhGiám đốc Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV)

 • Chuyên gia Montessori Quốc tế cho lứa tuổi 2,5-6 được MACTE chứng nhận.
 • Trợ lý các khóa huấn luyện GV Montessori Quốc tế của MIA, IAPM tại Việt Nam.
 • Nguyên Giám đốc chuyên môn chương trình Montessori của Hệ thống trường mầm non Quốc tế Phnom Penh Montessori.

Mrs. Lê Mai HạnhGiám đốc CT Thực tập Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV)

 • Giám sát thực địa tại Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV).
 • Trợ lý cho các chuyên gia Montessori Quốc tế trong các khóa học của MTCV.
 • Chuyên gia Montessori Quốc tế cho lứa tuổi 2,5-6 được Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ chứng nhận.

Mr. Nguyễn Bảo TrọngPhó Giám đốc Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV)

 • Trợ lý cho các chuyên gia Montessori Quốc tế trong các khóa học của MTCV.
 • Giáo viên Montessori quốc tế cho lứa tuổi 2,5-6 được MACTE chứng nhận.
 • Giáo viên trợ giảng tại trường Montessori Plus School, Washington, Hoa Kỳ.

ĐĂNG KÝ THĂM QUAN TRƯỜNG