IKIDS MONTESSORI SCHOOL

Học cách “thưởng, phạt” trẻ hiệu quả theo phương pháp của giáo viên Montessori...

La mắng, trách phạt hay lấy phần thưởng để “dụ dỗ” không phải là cách các giáo viên Montessori Quốc tế tại Ikids Montessori khuyên ba mẹ thực hiện. Thay vì thưởng, phạt để...

Bài viết mới

ĐĂNG KÝ THĂM QUAN TRƯỜNG