Hoạt động dã ngoại tại sân bóng mang đến cho các bạn nhỏ những kiến thức bổ ích cũng như bồi dưỡng những kỹ năng mềm như hợp tác linh hoạt, đoàn kết, chủ động…

Nội dung cùng chủ đề: